Families

Naast de verschillende kleuren binnen Il Lustra die gezien kunnen worden als horizontale verbanden, hebben we binnen ons dispuut ook verticale verbanden, deze worden families genoemd. Binnen Il Lustra zijn er 5 verschillende families; Verkeerd Verbonden, Completa, Matroushka, Moeder voor Moeders en D’Orée. Iedere familie heeft een ander karakter, wat het juist zo leuk maakt. Zodra er weer een nieuwe kleur bij komt met enthousiaste eerstejaars, worden de nieuwe meiden verdeeld onder de families. Traditiegetrouw sluit het jongste lid van het nieuwe jaar aan bij de familie Completa. De rest van het nieuwe jaar zal onderling besluiten wie bij welke familie zal gaan. Tijdens Santa Lucia laten de eerstejaars op een ludieke manier weten welke familie zal bevallen van welke baby. 

Door niet alleen dingen te doen met het eigen jaar binnen Il Lustra, maar door ook verschillende activiteiten te doen met de families zoals samen eten of een moordspel, krijgen de ouderejaars en eerstejaars al snel een betere band. Dat laatste is natuurlijk ontzettend belangrijk binnen een dispuut en zorgt ervoor dat de nieuwe leden zichzelf al snel thuis voelen. Kortom, we vinden het binnen Il Lustra niet alleen belangrijk dat meiden binnen hun jaar een goede band hebben, maar ook met alle andere jaren!